شماره مجوز 125/106/2727 ص/98
ساعات کاری 9:00 تا 22:00
Inner Banner

۱- پشه ها جزو خانواده حشرات دوبال به نام کولیسیده CULICIDAE میباشند. آنوفل ها، کولکس (پشه معمولی) و آئدس ها از دسته های مهم پشه ها هستند. ۲– بیش از ۲۸۰۰ گونه پشه در سراسر جهان وجود دارد. ۳– سرعت بال زدن پشه ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ بار در ثانیه میباشد. ۴– وزن ی...بیشتر بخوانید

مگس

نوع: مقاله

مگس‌ها یا دوبالان از بزرگترین گروه‌های حشرات است که در حال حاضر بیش از ۷۵۰۰۰۰ نوع از آن‌ها وجود دارد مگس‌ها دارای دو جفت بال جلویی مشخص هستند. دو جفت بال عقبی آنها تبدیل به بالچه چاقوشکل به نام توازنگر هالتر یا بالانسیـر شده‌است. مگس از کثیف‌ترین و گ...بیشتر بخوانید

خرخاکی

نوع: مقاله

خَرخاکیWoodlouse نوعی جاندار سخت‌پوست است که دارای چهارده پا، پوسته‌ای سفت و بندبند و شاخک‌هایی دراز می‌باشد.بیشتر بخوانید