شماره مجوز 125/106/2727 ص/98
ساعات کاری 9:00 تا 22:00
امتیاز دهید :

رتیل

آشنایی با رتیل و راه مبارزه با آن

رتیل چیست

تیل Tarantulas عنکبوت چاق و پشمالویی است که نسبت به سایر عنکبوت‌ها، ترس بیشتری در مردم ایجاد کرده است. رتیل به رنگ‌های مختلف زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ و خرمالویی تند مایل به سیاه وجود دارد و پشم‌های آن، گاهی خیلی کوتاه‌ و گاهی کمی بلند می‌باشد. گزش این حشره، بر عکس آن چه مردم فکر می‌کنند به اندازه عنکبوت بیوه سیاه خطرناک نیست؛ حتی در بعضی از نقاط جهان برخی از افراد، رتیل را به شکل یک حیوان دست‌آموز نگهداری می‌کنند.
البته نباید تمام رتیل‌ها را بی‌خطر دانست. آن چه مسلم است این است که بعد از هر گزشی به وسیله رتیل ها، باید بیمار را به پزشک برسانید. قبل از آن بیمار را به پشت خوابانیده، رویش یک پتو بیندازید و قسمت گزیده شده را پایین‌تر از سطح قلب قرار دهید و محل گزیدگی را با آب و صابون بشویید. گاهی گزش عنکبوت یا رتیل باعث ایجاد حالت آلرژی و حساسیت می‌شود؛ در این حال باید محل گزیدگی را با محلول یا پمادهای ضد حساسیت آغشته کرد.


انجام تخصصی سمپاشی منازل

رتیل استرالیا

در استرالیا گاهی دیده می شود که رتیل ها را به عنوان حیوان خانگی نگه‌داری و خرید و فروش می‌کنند. عنکبوتیان با حشرات فرق دارند اما هر دو به گروه بزرگ‌تری از حیوانات تعلق دارند که بندپایان نامیده می‌شوند. حیواناتی با اسکلت خارجی سخت و اندام به هم چسبیده. بنابراین توصیه می کنیم که با دیدن رتیل فریاد نکشید و از آنها بترسید، زیرا همه نوع آنها خطرناک نیستند اما به احتمال زیاد کسانی که از رتیل می هراسند بیشتر نیش رتیل سبب این وحشت می شود، بنابراین در این بخش از مقالات سم گستر افق ابتدا اطلاعات بیشتری درباره نیش رتیل و سمپاشی آنها در اختیار شما قرار می دهم.

 

رتیل


نیش رتیل

افراد بسیاری تصور می کنند که نیش رتیل خاصیت کشندگی یا فلج کردن دارد که این موضوع فقط یک باور اشتباه است. شاید برای شما پیش آمده باشد که در مواجهه با رتیل متوجه شوید که ناحیه گزیده شده دچار خونریزی شده است. در اغلب مواقع این موضوع به خاطر گاز گرفته شدن توسط رتیل است زیرا این جاندار بدن حساسی دارد و اگر با ان به صورت حتی کوتاه برخورد داشته و لمسش کنید، شروع به گاز گرفتن هرآنچه در اطرف هست خواهد کرد.
بسیاری از متخصصان بر این عقیده هستند که رتیل را نباید نوعی عنکبوت خواند و آنها یک گروه جدا هستند که به 12 دسته مختلف تقسیم می گردند و حدود 75 گونه دارند. حالا نکته مهم این است که راسته رتیل ها غدد زهری ندارند که شما خیال کنید با نیش آنها خواهید مرد و...
یکبار برای همیشه به شما می گوییم که این موضوع که نیش رتیل زیر شکمش قرار دارد نیز یک افسانه است و قرار نیست که رتیل به یکباره روی شما بپرد و نیش را فرو کند. اگر با این صحنه روبه رو شدید که رتیل از روی بلند روی کسی افتاد دلیل نور است نه نیش زدن! به این معنا که رتیل ها برای خوردن حشراتی که دور منابع نوری جمع می شوند به سوی این منابع نور می روند و ممکن است اگر احساسا خطر کنند از بلندی پایین افتاده و کسی را گاز بگیرند اما باز هم گازرفتگی آنها کشنده نیست.
در مواقعی که تعداد رتیل ها را در محیط بیشتر می بینیم به این خاطر است که رتیل های نر به دنبال جفتگیری هستند و خطری برای انسان ندارند پس نتیجه گرفتیم که رتیل سم ندارد ولی نیش دارد. برای پاکیزگی محیط اگر خانه یا ویلای شما دارای رتیل است آن را سمپاشی کنید.


انواع رتیل

انواع رتیل

عنکبوت ها انواع گوناگونی دارند اما همانطور که بالاتر ذکر کردیم بهتر است که انواع رتیل ها را بررسی کنیم.

رتیل هایی که در ایران بیشتر شناخته می شوند عبارت اند از:

رﺗﻴﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ

 رتیل ﺳﻴﺎه رﻧﮓ

 رتیل ﺧﺎﻟﺪار (با ﺧﺎل ﻫﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ)

 رﺗﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ با ﺷﻜﻢ ﮔﺮد و دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ

 رتیل درخشان (ﭘﺸﺖ ﻛﻮژ اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻫﺎﻳﻲ درﺧﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دارد)

 رﺗﻴﻞ زرد ﭘﺮز و ﻛﺮﻛﺪار

 رﺗﻴﻞ انگوری (رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻮری ﻛﻪ دﻫﺎﻧﺶ در وﺳﻂ ﺳﺮ اﺳﺖ، ﭘﺎﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دارد و وﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺶ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ و ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﭘﺮاﻧﺪ اما نیش آن کشنده نیست)

 رﺗﻴﻞ ﻣﻮرﭼﻪ ﺳﺎن (ﮔﺮدﻧﺶ ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺮش ﺳﻴﺎه وﭘﺸﺘﺶ ﺳﻔﻴﺪﺧﺎﻟﺪارو ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ)

 رﺗﻴﻞ آﻻﻛﻠﻨﮕﻲ

 رﺗﻴﻞ زﻧﺒﻮری (شبیه به زﻧﺒﻮر ﺳﺮخ)

 رتیل های استرالیا

 رﺗﻴﻞ ﮔﺎوداﻧﻪ ای (ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻮ ﮔﺮد ﮔﺎوداﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﻢ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ . دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺷﻜﻢ ﺳﺮخ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﺮ از ﻛﺮک دارد)

 رﺗﻴﻞ ﻣﺼﺮی (ﺷﻜﻤ ﮔﻨﺪه، ﺳﺮ ﺑﺰرگ)

 رتیل مدیترانه ای

 

رتیل چیست

زندگی رتیل - هم نوع خواری رتیل ها

شاید شنیده باشید که رتیل های ماده رتیل های نر را می خورند، این موضوع صحت دارد اما بر خلاف آنچه در داستان های عامیانه گفته می شود، رتیل ماده پس از ارتباط با رتیل نر او را نمی خورد؛ معمولاً به ندرت اولین رتیل نر که برای جفت گیری به سراغ ماده می آید را میخورد؛ ولی پس از اینکه رتیل ماده اولین جفت گیری خود را انجام داد، هر رتیل نر دیگری که برای عشق بازی به سراغش بیاید ممکن است خورده شود.
در تحقیقات دانشمندان اسپانیایی که حدود یک سوم از رتیل های ماده را مورد آزمایش قرار دادند، رتیل های ماده حداقل یکی از رتیل های نر داوطلب جفت گیری را خوردند. لازم است بدانید که تمامی نوع های رتیل های ماده نیز هم نوع خود را نمی خورند و فقط گونه های خاصی از آنها هستند که این کار را انجام می دهند. رتیل های ماده همنوع خوار در مقایسه با سایر همنوعانشان زودتر تخم گذاری کرده و نوزادان آنها زودتر رشد کرده بزرگ می شوند و همچنین تعداد بیشتری تخم میگذارند.
پدیده هم نوع خواری (cannibalism) برای دانشمندان همچنان بصورت معما باقیمانده است ولی آنچه که مشخص است یکی از عمده ترین دلایل همنوع خواری کاهش منابع غذایی این گونه حیوانات است. یکی دیگر از علل همنوع خواری حیوانات، تولد نوزادان ضعیف یا معلولی است که به تشخیص والدین امیدی به زنده ماندن آنها نیست؛ پس متوجه شدیم که رتیل ها بچه های خود را هم می خورند؛ رتیل با خوردن نوزاد ضعیف و ناتوان، هم خودش را سیر کرده و هم او را از ادامه زندگی رنج آور نجات میدهد.

هم نوع خواری عنکبوت ها یکی از عجایب طبیعت است.


هم نوع خواری رتیل ها

صدای رتیل

صدای رتیل از نکاتی است که زیاد درباره آن از کارشناسان سم گستر افق سوال می شود. ابتدا باید بگویم که صدای رتیل ها بیشتر در نوع رتیل های استرالیایی شنیده می شود؛ رتیل‌های استرالیایی به عنکبوت‌های سوت‌زن، پارس‌کننده یا پرنده‌خوار هم شهرت دارند. این صداها زمانی از رتیل خارج می‌شود که مورد تهدید قرار گیرد و احساس خطر کند و همین او را بسیار ترسناک می‌سازد. بزرگ‌ترین رتیل‌های استرالیا بدنی به طول ۶ سانتی‌متر و پاهایی دارند که هنگام باز شدن به ۱۶ سانتی‌متر می‌رسد. این رتیل‌ها دو نیش چنگک شکل در جلوی دهان دارند که طول آنها بیش از یک سانتی‌متر است! این جانوران بدنی بزرگ و سنگین با طیفی از رنگ‌ها، از قهوه‌ای تیره تا زرد کم‌رنگ و اغلب با درخششی نقره‌ای دارند.


صدای رتیل

حمله رتیل به انسان

همانطور که بالاتر اشاره شد رتیل ها وقتی احساس ناامنی کنند به تمامی آنچه در اطراف آنها قرار دارد حمله کرده و آن را گاز می گیرند و اگر از نوع نیش داران باشند نیش می زنند. حمله رتیل به انسان نیز مثل همه موجودات زنده است که حمله می کنند و جای تعجب ندارد. فقط بدانید که حتی اگر رتیل ها به شما حمله کردند شما را نمی کشند و باید به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کرده و مداوا شوید.


حمله رتیل به انسان

غذای رتیل

معمولا روی بدن و پاهای عقبی رتیل را کرک نرمی می‌پوشاند و آن را از دیگر عنکبوت‌ها متمایز می‌کند و از این راه می توانید آنها را تشخیص بدهید. اگر علاقه مند به نگهداری رتیل به عنوان حیوان خانگی هستید باید بگویم که آنها پرنده نمی خورند! بعضی مواقع می شنویم که رتیل ها پرنده می خورند؛ رتیل‌های استرالیا علی‌رغم آنکه پرنده‌خوار نامیده می‌شوند، به ندرت پرنده می‌خورند. غذای رتیل حشرات، مارمولک‌ها، قورباغه‌ها، ماهی و دیگر عنکبوت‌ها می باشد.


غذای رتیل

تخم گذاری رتیل

رتیل‌ ها در حفره‌های زمینی لانه می‌سازند و ماده‌ها بیشتر اوقات خود را در لانه به سر می‌برند. دو هفته پس از جفت‌گیری- که معمولا در جلوی ورودی لانه صورت می‌گیرد تخم گذاری رتیل انجام می شود و ماده‌ها حدود ۵۰ تخم می‌گذارند. نوزادان مدتی نزد مادر می‌مانند و سپس از لانه خارج شده و به دنبال زندگی خود در لانه‌های جدید می‌روند.
جالب این که ماده‌ها تا ۱۲ سال عمر می‌کنند، اما نرها پس از جفت‌گیری در حدود پنج سالگی می‌میرند. ماده‌ها از نرها بزرگ‌تر هستند.


تخم گذاری رتیل

سم رتیل

رتیل ها به ندرت به انسان حمله می کنند اما نیش و گاز آنها دردناک است و کسی دوست ندارد مورد اصابت نیش آنها قرار بگیرند. از آنجایی که نیش رتیل می تواند سبب ایجاد حساسیت، تهوع و سرگیجه شود بهتر است که آنها را از محل زندگی خود دور کنید. یکی از خدمات شرکت سم گستر افق از بین بردن رتیل هاست، بنابراین می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس گرفته ومشاوره رایگان درباره به روزترین سم رتیل به دست بیاورید یا سفارش خود را ثبت کنید.
در شرکت سم گستر افق از سموم مخصوصی استفاده می شود و ما تضمین می کنیم که پس از سمپاشی رتیل تمامی این جانداران از بین خواهند رفت. همین حالا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت سم رتیل با ما تماس بگیرید: 09126785059

 
پرسش و پاسخ رتیل

پادزهر سم رتیل چیست؟

رتیل سم ندارد ولی نیش دارد.

تفاوت رتیل و عنکبوت چیست؟

بسیاری از متخصصان بر این عقیده هستند که رتیل را نباید نوعی عنکبوت خواند و آنها یک گروه جدا هستند که به 12 دسته مختلف تقسیم می گردند و حدود 75 گونه دارند.

هنگام رتیل گزیدگی باید چه کاری انجام بدهیم؟

قبل از آن بیمار را به پشت خوابانیده، رویش یک پتو بیندازید و قسمت گزیده شده را پایین‌تر از سطح قلب قرار دهید و محل گزیدگی را با آب و صابون بشویید.

رتیل دقیقا چیست؟

تیل Tarantulas عنکبوت چاق و پشمالویی است که نسبت به سایر عنکبوت‌ها، ترس بیشتری در مردم ایجاد کرده است. رتیل به رنگ‌های مختلف زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ و خرمالویی تند مایل به سیاه وجود دارد و پشم‌های آن، گاهی خیلی کوتاه‌ و گاهی کمی بلند می‌باشد.

آخرین مقالات
برچسب ها
شرکت سمپاشی


ارسال نظر
دخترک شاپرک 3 سال قبل
لغو
پاسخ
3-

من رتیل میخام از کجا پیدا کنم))):