شماره مجوز 125/106/2727 ص/98
خدمات 24ساعته
Inner Bannerسمپاشی ملخ و سم مناسب ملخ

۱۳۹۹/۰۱/۲۵

ملخ ها از بزرگترین مشکلات آفتی کشاورزان در ایران هستند در اینجا متخصصان شرکت سم گستر افق به شما کمک می کنند تا با سمپاشی ملخ ها از شر این موجودات رها شوید.

آشنایی با شته و راه مقابله با آن

۱۳۹۹/۰۱/۲۵

این آفت خطر ناک در اکثر مزارع و محصولات زراعی و باغی و درختان منازل اکثرا در زیر برگ های درختان هم چون زردآلو ، هلو، گلابی و … مشاهده می شود که موجب خسارت می شود حشرات این خانواده که باخرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می کنند، دارای تعداد زیادی از گونه

آشنایی با موریانه و روش های مبارزه با آن

۱۳۹۹/۰۱/۲۵

انواع موریانه ها و راههای از بین بردن این آفت تمام خانواده های موجود در راسته موریانه ها به صورت اجتماعات بزرگ و کوچک در محدوده سیستمی لانه ای و به صورت کلنی زندگی می کنند .ارتباط بین لانه ها و دنیای خارج بستگی به عادت مخصوص تغدیه ای گونه ها دارد . هر چند

آشنایی با ساس و روش مبارزه با آن

۱۳۹۹/۰۱/۲۵

ساس تختخواب نام عامیانه نوعی از حشرات است که : بدنی بیضی شکل و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارندو در سطح پشتی بدن دارای چروکیدگی های نامنظمی هستند … آشنایی با ساس و مبارزه با آن شناسائی : ساس تختخواب نام عامیانه نوعی از حشرات است که : بدنی بیضی شکل و به رنگ