شماره مجوز 125/106/2727 ص/98
خدمات 24ساعته
Inner Banner
امتیاز دهید :

آشنایی با خر خاکی و مبارزه با آن

خَرخاکی(به انگلیسی: Woodlouse) یک نوع سخت‌پوست است که دارای چهارده پا، پوسته‌ای سخت و بندبند و شاخک‌هایی دراز می‌باشد. خرخاکی‌ها جزو معدود سخت‌پوستانی هستند که دایماً روی خشکی زندگی می‌کنند. خرخاکی‌ها بیشتر از فضولات حیوانی، کپک، و پسمانده‌های گیاهان و غیره تغذیه می‌کنند. خرخاکی‌ها متعلق به زیرراسته خرخاکیان(به انگلیسی: Oniscidea) از راسته جورپایان با بیش از ۵ گونه شناخته شده هستند. نوعی از خرخاکی که خانواده خرخاکی‌های گلوله‌ای(به انگلیسی: Armadillidiidae) را تشکیل می‌دهند در موقع برخورد با خطر خود را گلوله می‌کند

خرخاکی‌های گلوله‌ای نوعی از خرخاکی را تشکیل می‌دهند در موقع برخورد با خطر خود را گلوله می‌کند. این جانداران خانواده خرخاکیان گلوله‌ای Armadillidiidae را در راسته جورپایان تشکیل می‌دهند.

این جانوران احتمالاّ در پی حس ارتعاش یا فشار رفتار گلوله‌ای‌شدن از خود نشان می‌دهند و این رفتار در هزارپای گلوله‌ای، آرمادیلو، و زنبور جواهری[۱] نیز دیده می‌شود. شناخته‌شده‌ترین عضو خانواده خرخاکیان گلوله‌ای، خرخاکی گلوله‌ای معمولی Armadillidium vulgare است.

بهترین راه برای مبارزه با این حشره سمپاشی میباشد.