شماره مجوز 125/106/2727 ص/98
ساعات کاری 9:00 تا 22:00
Inner Banner
سمپاشی کارخانه

سمپاشی کارخانه

امتیاز دهید :

خدمات سمپاشی کارخانه

حضور انواع حشرات، جوندگان و خزندگان در محیط کارخانه ها سبب بروز مشکلات عدیده ای می شود. حضور این نوع جانداران در خط تولید بارها سبب توقف در تولید شده و بهداشت کارکنان را به خطر می اندازد. بنابراین سمپاشی کارخانه ها امری ضروری است و این موضوع در رابطه با کارخانه های مواد غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. وجود یک حشره یا جونده در خط تولید مواد غذایی علاوه بر ضربه ای که به برند می زند سبب به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگام می گردد و انواع ویروس و انگل را منتقل می کند.
هزینه سمپاشی در مقایسه با ضربه ای که وجود آفات به کارخانه ها وارد می کنند هیچ نیست. گذشته از اهمیت سمپاشی درست و به موقع کارخانه ها، این نوع سمپاشی باید بر اساس استانداردهای خاص و با سموم مخصوص به خود انجام شود. شرکت سمپاشی سم گستر افق با مشاوره رایگان و سمپاشی تضمین شده حافظ برند و اعتبار شما خواهد بود. برای کسب اطلاعات به روز درباره قیمت سمپاشی کارخانه یا سایر سمپاشی ها با شماره های مندرج در وب سایت روبه رو تماس بگیرید.
آفات کارخانجات و محیط های صنعتی شامل این موارد می شوند: موش نروژی، مار، عقرب، رتیل، کبوتر،ساس

ملزومات سمپاشی کارخانه

پوشاندن منافذ، درزها وخوردگی های چوب
بعد از اتمام ساعت اداری سمپاشی کنید
مواد غذایی را از محیط خارج کرده یا روی آنها را بپوشانید
تنها با تله گذاری نمی توان آفت را از بین برد
کلنی های فعال باید شناسایی شوند
کلنی ها باید مسدود شوند
لاشه ها باید معدوم شوند
در آخر سمپاشی توسط شرکت سمپاشی سم گستر تمامی موارد کنترل می شوند. سمپاشی با حداکثر تاثیر و حداقل قیمت انجام می شود برای اطمینان همین حالا تماس بگیرید و قیمت ها را مقایسه کنید.